Hide & Seek

Hide&Seek

een ander perspectief

Hanne Schoofs

Hanne Schoofs (1983) is klinisch (neuro)psycholoog. Na haar master in de psychologische wetenschappen aan de KULeuven verdiepte ze zich 2 jaar in de klinische neuropsychologie waarbij ze een jaar werkte in UZ Gasthuisberg in de geheugenkliniek. Hierna deed ze 4 jaar onderzoek naar depressie en behaalde haar doctoraat in de psychologie. Van 2012 tot 2019 werkte ze in het psychiatrisch ziekenhuis Asster in een leidinggevende rol die ze combineerde met het geven van vorming rond suïcidepreventie. Ze verdiepte zich in de Mentalisatie Bevorderende Behandeling en de korterdurende Dynamische Interpersoonlijke Therapie. Momenteel volgt ze een postgraduaat in de psychodynamische psychotherapie. Sinds 2019 werkt Hanne deeltijds aan de KULeuven (faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen) en als zelfstandige binnen Hide&Seek.

Ze is lid van de Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), de Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT), de Beroepsvereniging van Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). Ze is ook erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 832111953).

Naast het klinisch werken heeft Hanne een passie om mensen op professioneel vlak in hun kracht te zetten. Zowel door middel van individuele coaching als door coaching van teams kan je leren zien wat je krachten zijn. Ze is ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft en deze best zo goed mogelijk worden ingezet om teamdoelstellingen te kunnen halen. Een belangrijk fundament van een goed team is leiderschap. Daarom dat Hanne zich de afgelopen jaren heeft gebogen over reflectief leiderschap waarin verbindende communicatie een heel belangrijke rol speelt. Ze coacht teams hierin en geeft hierover opleiding. Hiervoor werkt ze onder andere samen met vzw Rapunzel en BsideS.


hanne