Hide & Seek

Hide&Seek

een ander perspectief

Psychologische hulpverlening

Een afspraak maken kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van je huisarts of psychiater. Dit kan telefonisch of via mail. Indien ik niet bereikbaar ben, kan je iets inspreken op het antwoordapparaat en bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Eigenlijk kan iedereen met een hulpvraag hier terecht. In een twee-tal sessies brengen we je klachten en vragen in kaart. Dit is de intake-fase. We onderzoeken wat je verwachtingen zijn en of dit overeenstemt met de hulp die ik kan bieden. Ik geef ook informatie over de mogelijkheden voor therapie. Indien ik van mening ben dat ik niet de juiste persoon ben om je klachten te behandelen, verwijs ik je door naar een collega met meer kennis over je klachten.

Ik werk vanuit een mentalisatiebevorderende benadering. Mentaliseren is het nadenken over de gedachten en gevoelens van anderen en van jezelf. Dat betekent dat we samen proberen om je eigen gedachten en gevoelens en ook deze van anderen beter te leren begrijpen. Op deze manier wordt de wereld rondom ons een beetje voorspelbaarder en kan je beter reageren op situaties die zich voordoen.

Belangrijk om weten is dat ik als psycholoog gebonden ben aan beroepsgeheim. Dit betekent dat ik geen info uitwissel met andere hulpverleners. Enkel met uw nadrukkelijke toestemming zal ik overleg hebben met uw huisarts of andere betrokken hulpverleners.

Een gesprek duurt 45 minuten en kost 60 euro per sessie. Een sessie met meerdere gezinsleden of een koppel kost 75 euro voor 60 minuten. Indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen, gelieve dan 24u op voorhand een seintje te geven. Bij een laattijdig of niet verwittigen, zijn we genoodzaakt een tegemoetkoming aan te rekenen. Deze tijd is immers voor jou vrijgehouden. Indien ik mijn afspraak niet kan nakomen (bv door ziekte), betaal je bij het volgende gesprek een verminderd tarief.

De meeste mutualiteiten komen niet tussen in deze kostprijs. Voor -25 jarigen voorzien sommige mutualiteiten (zoals de CM) een gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen of hieraan twijfelt bevraagt u dit best bij uw mutualiteit. Het totale aantal sessies die nodig zijn om tot een verbetering van je klachten te komen, is sterk afhankelijk van de ernst van je klachten.