Hide & Seek

Hide&Seek

een ander perspectief

Psychologische hulpverlening

Waarmee kan je bij mij terecht?

  1. Herken je je in volgende klachten: slapeloosheid, verminderd energieniveau, lusteloosheid, paniekaanvallen, stress, lichamelijke klachten, besluiteloosheid, verminderde zelfzekerheid, relaties die steeds mislopen, conflicten op het werk, je onbegrepen voelen... We kijken samen hoe deze klachten aan mekaar gelinkt zijn, waar ze vandaan komen en in welke situaties ze vooral de kop opsteken. We bekijken samen op welke manier we hiermee aan de slag gaan: op een meer directieve en gestructureerde manier of met een langerdurend en diepgaander traject.

    Ik werk vanuit een mentalisatiebevorderende benadering. Mentaliseren is het nadenken over de gedachten en gevoelens van anderen en van jezelf. Dat betekent dat we samen proberen om je eigen gedachten en gevoelens en ook deze van anderen beter te leren begrijpen. Op deze manier wordt de wereld rondom ons een beetje voorspelbaarder en kan je beter reageren op situaties die zich voordoen.

  2. Ben je zelf slachtoffer geworden van een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of ben je mantelzorger van een persoon met NAH dan kan dit een grote impact hebben op je leven. Je kent jezelf of je partner niet meer, je voelt je neerslachtig omdat je merkt dat de dingen die je vroeger kon, niet meer lukken en je weet niet wat je ermee moet. Ook dan kunnen we kijken hoe we samen op pad kunnen gaan.

Hoe verloopt het verder?

Een afspraak maken kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van je huisarts of psychiater. Dit kan telefonisch of via mail. Indien ik niet bereikbaar ben, kan je iets inspreken op het antwoordapparaat en bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Eigenlijk kan iedereen met een hulpvraag hier terecht. In een twee-tal sessies brengen we je klachten en vragen in kaart. Dit is de intake-fase. We onderzoeken wat je verwachtingen zijn en of dit overeenstemt met de hulp die ik kan bieden. Ik geef ook informatie over de mogelijkheden voor psychologische hulpverlening en psychotherapie. Indien ik van mening ben dat ik niet de juiste persoon ben om je klachten te behandelen, verwijs ik je door naar een collega met meer kennis over je klachten.

Belangrijk om weten is dat ik als psycholoog gebonden ben aan beroepsgeheim. Dit betekent dat ik geen info uitwissel met andere hulpverleners. Enkel met uw nadrukkelijke toestemming zal ik overleg hebben met uw huisarts of andere betrokken hulpverleners.

Kostprijs?

Een gesprek duurt 45 minuten en kost 55 euro per sessie. Een sessie met meerdere gezinsleden of een koppel kost 70 euro voor 60 minuten. Indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen, gelieve dan 24u op voorhand een seintje te geven. Bij een laattijdig of niet verwittigen, zijn we genoodzaakt een tegemoetkoming aan te rekenen. Deze tijd is immers voor jou vrijgehouden. Indien ik mijn afspraak niet kan nakomen (bv door ziekte), betaal je bij het volgende gesprek een verminderd tarief.

Het totale aantal sessies die nodig zijn om tot een verbetering van je klachten te komen, is sterk afhankelijk van de ernst van je klachten.

Terugbetaling?

De meeste mutualiteiten komen niet tussen in de kostprijs van psychologische sessies. Voor -25 jarigen heb ik een overeenkomst met de Voorzorg, die een 7-tal sessies terugbetaalt.