Hide & Seek

Hide & Seek

een ander perspectief

Hide & Seek ontstond in 2018 op initiatief van Hanne Schoofs. In 2020 breidde het team zich uit met Astrid Vandeput en Steffie Schoefs. Momenteel kan je op de volgende momenten bij hen terecht:

Hieronder vind je meer info over elk van hen:

Steffie Schoefs

Via contactformulier (voorkeur)
0465 008 701

Steffie (1994) is klinisch psycholoog en behaalde haar masterdiploma in de psychologie aan de KU Leuven in 2017. Na haar afstuderen werkte ze onder meer als arbeidsonderzoeker bij GTB, waar mensen terecht kunnen die omwille van psychische, sociale of fysieke moeilijkheden een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Momenteel is Steffie tewerkgesteld als sociotherapeut in het psychiatrisch ziekenhuis Asster te Sint-Truiden. Hier werkt ze op een dagbehandeling waar mentalisatiebevorderende therapie wordt aangeboden voor mensen die moeilijkheden ervaren met het herkennen en hanteren van emoties, kampen met een negatief zelfbeeld en/of moeite hebben met het ontwikkelen van betekenisvolle relaties.

Steffie volgt momenteel bijkomende therapie-opleidingen, enerzijds tot MBT-basistherapeut (mentaliseren bevorderende therapie) aan het kenniscentrum en trainingsinstituut MBT & DIT België, anderzijds een vierjarig postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie aan de KU Leuven.

Steffie is erkend als klinisch psycholoog door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 942127462) en heeft een visum van de FOD Volksgezondheid. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en Belgische Federatie voor Psychologen.

"Ik geloof sterk in een zorg die de client centraal stelt en vertrekt vanuit diens persoonlijke belevingen. Ik ben dan ook nieuwsgierig en betrokken ingesteld en vind het belangrijk om met jou een weg af te leggen doorheen je verhaal en samen te ervaren wat we tegenkomen. Op deze manier krijgen we meer zicht op waarin je je precies voelt vastlopen en hoe je hier momenteel mee omgaat. Door stil te staan bij jezelf (met al je gevoelens, gedachten, verlangens, behoeften, blokkades en mogelijkheden) worden nieuwe perspectieven bevordert en kan je persoonlijk proces terug in beweging komen.

Graag ga ik samen met jou dit traject aan, door te ondersteunen waar nodig en inzicht aan te reiken waar mogelijk."

Steffie


hanne