Therapie & begeleiding

Voor psychologische hulp kan je bij ons terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing van bijvoorbeeld je huisarts of psychiater. Je maakt een afspraak per mail of telefonisch. Indien we niet bereikbaar zijn, kan je iets inspreken op het antwoordapparaat en bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

Je kan bij ons terecht voor een uiteenlopend aanbod waaronder problemen in de relationele sfeer, hooggevoeligheid, burn-out-, angst- en depressieve klachten en persoonlijkheidsmoeilijkheden.

In een twee-tal sessies brengen we je klachten en vragen in kaart. Dit is de intake-fase. We onderzoeken wat je verwachtingen zijn en of dit overeenstemt met de hulp die we kunnen bieden. We geven je ook informatie over de mogelijkheden voor psychologische begeleiding, therapie of coaching want er zijn grote verschillen in de werkwijze en doelstelling. Indien we van mening zijn dat we niet de juiste persoon zijn om je klachten te behandelen, verwijzen we je door naar een collega met meer kennis over je klachten.

Hide & Seek werkt vanuit een mentalisatiebevorderende benadering. Mentaliseren is het nadenken over de gedachten en gevoelens van anderen en van jezelf. Dat betekent dat we samen proberen om je eigen gedachten en gevoelens en ook deze van anderen beter te leren begrijpen. Op deze manier wordt de wereld rondom ons een beetje voorspelbaarder en kan je beter reageren op situaties die zich voordoen.

De kostprijs van een gesprek is afhankelijk van de expertise van de hulpverlener en/of het soort hulpverlening. Therapie is intensiever (wekelijks of twee-wekelijks) en vaak langer-durend dan psychologische begeleiding. We gaan er kijken naar terugkerende patronen. In een begeleidingstraject geven we meer psycho-educatie, tips en focussen we ons op je huidige problemen en hoe ermee om te gaan.

In de prijzen die we hanteren is voorbereidingstijd, een korte verslaggeving na iedere sessie en beperkt overleg met andere hulpverlening inbegrepen. Indien u uitgebreide verslagen nodig hebt, wordt hiervoor een kostprijs aangerekend. Ook online hulpverlening is mogelijk. Er worden dan dezelfde tarieven gehanteerd als voor fysieke gesprekken.

Sommige mutualiteiten komen tussen in deze kostprijs omdat we aangesloten zijn bij de psychologencommissie. Vraag dit na bij je mutualiteit vooraleer je een traject bij ons start. Voor jongeren tot 25 jaar die nog kinderbijslaggerechtigd zijn, betaalt bijvoorbeeld de CM maximum 30 euro terug voor maximum 24 sessies. Meer info kan je bijvoorbeeld hier vinden. Eerstelijnspsychologische consultaties zijn bij Hide & Seek slechts beperkt mogelijk.

Het totale aantal sessies die nodig zijn om tot een verbetering van je klachten te komen, is sterk afhankelijk van de ernst en duur van je klachten. Na de intake-fase stellen we een aanpak voor die we bijsturen op basis van jouw ervaringen en noden.

Medewerkers

Foto Astrid Vandeput
Astrid Vandeput
Klinisch Psycholoog
Foto Deborah Tinè
Deborah Tinè
Sociotherapeut
Foto Dette Court
Dette Court
Psychotherapeut
Foto Hanne Schoofs
Hanne Schoofs
Klinisch Psycholoog PhD
Foto Kim Vandersmissen
Kim Vandersmissen
Sociotherapeut
Foto Sigrid Appeltants
Sigrid Appeltants
Sociotherapeut

Andere diensten

Coaching in leiderschap
Opleiding & advies