Hide & Seek

Hide & Seek

een ander perspectief

Hide & Seek ontstond in 2018 op initiatief van Hanne Schoofs. In 2020 breidde het team zich uit met Astrid Vandeput en Steffie Schoefs. Momenteel kan je op de volgende momenten bij hen terecht:

Hieronder vind je meer info over elk van hen:

Hanne Schoofs

Via contactformulier (voorkeur)
0484 078 348

Hanne heeft een passie om mensen in hun kracht te zetten zowel in je privéleven als in je professionele leven. Zowel door middel van een therapeutische proces, individuele coaching als door coaching van teams kan je jezelf en anderen beter leren kennen en begrijpen en zien wat je krachten zijn. Op deze manier ontstaat er een continu groeiproces en kan er een mildheid ten opzichte van jezelf ontstaan.

Hanne Schoofs (1983) is klinisch psycholoog. Na haar master aan de KULeuven verdiepte ze zich 2 jaar in de klinische neuropsychologie waarbij ze een jaar werkte in UZ Gasthuisberg in de geheugenkliniek. Hierna deed ze 4 jaar onderzoek naar depressie en behaalde haar doctoraat in de psychologie. Vervolgens werkte ze 7 jaar in het psychiatrisch ziekenhuis Asster als manager. Een rol die ze combineerde met het geven van vorming rond suïcidepreventie. Momenteel werkt ze deeltijds aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de KULeuven. Ze verdiepte zich in de Mentalisatie Bevorderende Behandeling en volgt momenteel een 4-jaar durend postgraduaat in de psychodynamische psychotherapie.

Hanne is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 832111953) en heeft een visum van de FOD Volksgezondheid en een erkenning van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze is lid van:

  • Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP)
  • Vlaamse Vereniging voor Psycho-analytische therapie (VVPT)

hanne