Hide & Seek

Hide & Seek

een ander perspectief

Hide & Seek ontstond in 2018 op initiatief van Hanne Schoofs. In 2020 breidde het team zich uit met Astrid Vandeput en Steffie Schoefs. Momenteel kan je op de volgende momenten bij hen terecht:

Hieronder vind je meer info over elk van hen:

Astrid Vandeput

Via contactformulier (voorkeur)
0456 270 188

Astrid Vandeput (1994) is afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Sinds juli 2019 werkt ze in het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster te Sint-Truiden waar ze instaat voor de behandeling van depressie, angst, psychosomatische problemen en persoonlijkheidsmoeilijkheden, zowel bij adolescenten als volwassenen. Ze doet dit vanuit een gedragstherapeutisch kader met elementen van ACT, schematherapie en hechtingssystemen.

Van nature uit is Astrid een nieuwsgierig, gedreven en leergierig persoon. Daarbij tracht ze ondersteunend te werken met een authentieke, transparante, bewuste én empathische stijl. Ze maakt er zaak van om zich regelmatig bij te scholen in functie van haar professionele en persoonlijke ontplooiing. Haar interesses en ambities gaan van schematherapie en ACT, over rouw en trauma tot eerstelijnspsychologie en gedragstherapie, maar haar grootste passie gaat uit naar systeemtherapie. Momenteel volgt ze een opleiding schematherapie.

Astrid is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 942126891) en is lid van:

  • de Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
  • de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). 

"Veerkracht, autonomie, betrokkenheid en openheid zijn enkele belangrijke waarden in mijn professionele en persoonlijke leven. Mijn eigen gevoeligheden tracht ik in te zetten als verbindend instrument in de samenwerking waarbij de cliënt, diens dierbaren en de toekomst centraal staan."

Samen richting geven.
Samen ontdekken van noden en behoeften.
Samen dragen, leren en leven.
Samen op weg naar evenwicht.

Astrid


hanne