Hide & Seek

Hide & Seek

een ander perspectief

Foto

Welkom bij Hide & Seek.

Graag gaan we samen met u op weg om te zoeken naar dat wat verstopt zit: een inzicht in jezelf of je omringend systeem, een talent dat ondergesneeuwd is, een ambitie of verlangen. We kijken vanuit een ander perspectief naar datgene waar jij nood aan hebt:

  • psychologische hulpverlening
  • loopbaancoaching voor professionals en leidinggevenden
  • consultancy in leiderschap en teamwerk in organisaties

Kijk gerust even rond naar wat we doen, wie we zijn en neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Voor psychologische hulp kan je bij ons terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing van bijvoorbeeld je huisarts of psychiater. Een afspraak maak je liefst met een mailtje via het contactformulier maar het kan ook telefonisch. Indien we niet bereikbaar zijn, kan je iets inspreken op het antwoordapparaat en bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

Je kan bij ons terecht voor een uiteenlopend aanbod waaronder problemen in de relationele sfeer, hooggevoeligheid, burn-out-, angst- en depressieve klachten en persoonlijkheidsmoeilijkheden.

In een twee-tal sessies brengen we je klachten en vragen in kaart. Dit is de intake-fase. We onderzoeken wat je verwachtingen zijn en of dit overeenstemt met de hulp die we kunnen bieden. We geven je ook informatie over de mogelijkheden voor psychologische begeleiding, therapie of coaching want er zijn grote verschillen in de werkwijze en doelstelling. Indien we van mening zijn dat we niet de juiste persoon zijn om je klachten te behandelen, verwijzen we je door naar een collega met meer kennis over je klachten.

Hide & Seek werkt vanuit een mentalisatiebevorderende benadering. Mentaliseren is het nadenken over de gedachten en gevoelens van anderen en van jezelf. Dat betekent dat we samen proberen om je eigen gedachten en gevoelens en ook deze van anderen beter te leren begrijpen. Op deze manier wordt de wereld rondom ons een beetje voorspelbaarder en kan je beter reageren op situaties die zich voordoen.

Belangrijk om weten is dat we als psycholoog gebonden zijn aan beroepsgeheim. Dit betekent dat we geen info uitwisselen met andere hulpverleners. Enkel met uw nadrukkelijke toestemming kan er overleg zijn met uw huisarts of andere betrokken hulpverleners.

De kostprijs van een gesprek is afhankelijk van de expertise van de psycholoog en het soort hulpverlening. Therapie is intensiever (wekelijks of twee-wekelijks) en vaak langer-durend dan psychologische begeleiding. We gaan er kijken naar terugkerende patronen. In een begeleidingstraject geven we meer psycho-educatie, tips en focussen we ons op je huidige problemen en hoe ermee om te gaan.

Prijzentabel Klinisch Psycholoog Klinisch Psycholoog-expert
Psychologische begeleiding 55 euro
50 min
65 euro
50 min
Therapie 55 euro
50 min
65 euro
50 min
Koppelbegeleiding of -therapie 70 euro
60 min
(begeleiding)
80 euro
60 min
(therapie)

In deze prijs is voorbereidingstijd, een korte verslaggeving na iedere sessie en overleg met andere hulpverlening inbegrepen. Indien u uitgebreide verslagen nodig hebt, wordt hiervoor een kostprijs van 50 euro/uur aangerekend. Ook online hulpverlening is mogelijk. Er worden dan dezelfde tarieven gehanteerd.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen, gelieve dan 48u op voorhand een seintje te geven. Bij een laattijdig of niet verwittigen, zijn we genoodzaakt een tegemoetkoming aan te rekenen. Deze tijd is immers voor jou vrijgehouden.

Sommige mutualiteiten komen tussen in deze kostprijs omdat we aangesloten zijn bij de psychologencommissie. Vraag dit na bij je mutualiteit vooraleer je een traject bij ons start. Voor jongeren tot 25 jaar die nog kinderbijslaggerechtigd zijn, betaalt bijvoorbeeld de CM maximum 30 euro terug voor maximum 24 sessies. Meer info kan je bijvoorbeeld hier vinden. Eerstelijnspsychologische consultaties zijn bij Hide & Seek slechts beperkt mogelijk.

Het totale aantal sessies die nodig zijn om tot een verbetering van je klachten te komen, is sterk afhankelijk van de ernst en duur van je klachten. Na de intake-fase stellen we een aanpak voor die we bijsturen op basis van jouw ervaringen en noden.

Voor psychologische hulp kan u binnen Hide & Seek rekenen op:

Psycholoog
Psycholoog
Psycholoog-Expert

Ons professioneel leven heeft een belangrijke impact op ons welbevinden. Stress en conflicten op het werk bezorgen ons soms een slechte nachtrust. Maar ook professionele verandering is niet altijd zo gemakkelijk om dragen. Denk maar aan fusies, veranderingen binnen je team, een nieuwe baas,... Samen kijken we naar wat er moeilijk is, wat leerkansen zijn, waar je talenten zitten en waar opportuniteiten liggen voor de toekomst. We proberen je invloed zo groot mogelijk te maken door samen te kijken naar waar je impact op hebt en welke keuzes je hiervoor dient te maken.

Om te zorgen voor professionele groei bestaan er loopbaancheques voor medewerkers of zelfstandigen met minimum 7 jaar werkervaring. Zij kunnen dit betalen via loopbaancheques van de VDAB. Dit is financieel zeer voordelig. Je volgt dan een traject van 4 of 7 uur voor respectievelijk 40 of 80 euro.

Als erkende loopbaancoach werk ik samen met Anasta.

Voor professionele kortdurende coaching zonder loopbaancheques geldt een tarief van 135 euro/90 min. We werken dan gedurende een aantal sessies actiegericht met een afgelijnde focus.

Voor loopbaan coaching of kortdurende coaching kan u binnen Hide & Seek terecht bij:

Als leidinggevende ontwikkelde Hanne een passie voor het versterken van mensen, teams en organisaties. Hanne is er van overtuigd iedereen talenten heeft en deze best zo goed mogelijk worden ingezet om teamdoelstellingen te kunnen halen. Een belangrijk fundament van een goed team is leiderschap. Daarom dat Hanne zich de afgelopen jaren heeft gebogen over leiderschap waarin verbindende communicatie en een authentieke nieuwsgierigheid een heel belangrijke rol spelen. Ze geeft hierover opleiding in de UCLL, vzw Rapunzel en werkt samen met BsideS en verdiepte zich in reflectief leiderschap en team- en organisatiedynamieken.

Hide&Seek biedt daarom freelance ook training, coaching en consultancy aan waarbij er steeds op maat wordt gewerkt.

Neem voor opdrachten rond leiderschap en teamwerk vrijblijvend contact op met: